Цөөн үгээр

- Мэдээлэл - МУ-ын хөгжлийн 2022 оны төлөвлөгөөний Баянгол суманд хамааралтай заалтын хэрэгжилт - МУЗГ-ын ҮАМХ-ийн тайлан

ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт2022 оны төлөвлөгөө2т

Нийтэлсэн: 9 сарын өмнө Үзсэн: 117

ОНХС-ийн 2021 оны хэрэгжилт2022 оны худалдан  авах ажиллагааны төлөвлөгөө

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ