Цөөн үгээр

- Бүтээн байгуулалтын ажил - ОНХС - онхс

Захиргааны хэм хэмжээний актын жагсаалт, журмын төсөл санал авах

Нийтэлсэн: 5 жилийн өмнө Үзсэн: 740
Захиргааны хэм хэмжээний актын төсөл Актын төслийн танилцуулга Санал өгөх хаяг Санал авч дуусах хугацаа
1 Хөдлөх эд хөрөнгө болон эдийн бус хөрөнгийн барьцааны мэдэгдлийг бүртгэх цахим мэдээллийн санг бүрдүүлэх, мэдээллийг боловсруулах, мэдээлэл өгөх, солилцох Танилцуулга zdtg@selenge.gov.mn 2017-03-26

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ