Цөөн үгээр

- Баянгол ЗДТГ - Засгийн газрын 2019 оны 04 дүгээр сарын 03-ны өдрийн 126 дугаар тогтоол - Засгийн газрын 2019 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 101 дүгээр тогтоол

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 150 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-08 2018-08-08 Файл татах
2 146 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-08-06 2018-08-06 Файл татах
3 147 Золбин нохой устгах тухай 2018-08-06 2018-08-06 Файл татах
4 148 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-06 2018-08-06 Файл татах
5 149 Газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-08-06 2018-08-06 Файл татах
6 144 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-07-17 2018-07-17 Файл татах
7 142 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-07-09 2018-07-09 Файл татах
8 143 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-07-09 2018-07-09 Файл татах
9 141 Бэлчээрийн газар ашиглуулах тухай 2018-07-08 2018-07-08 Файл татах
10 140 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2018-07-06 2018-07-06 Файл татах
11 138 Зардал гаргах тухай 2018-07-02 2018-07-02 Файл татах
12 139 Үндэсний Их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ойн баярйн үеээр хариуцлагатай эргүүл, жижүүр ажиллуулах тухай 2018-07-02 2018-07-02 Файл татах
13 136 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-06-29 2018-06-29 Файл татах
14 137 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-06-29 2018-06-29 Файл татах
15 133 "Цэвэр орчин-эрүүл амьдрал аян"-ыг зохион байгуулах тухай 2018-06-28 2018-06-28 Файл татах
16 134 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-06-28 2018-06-28 Файл татах
17 135 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-06-28 2018-06-28 Файл татах
18 130 Үндэсний Их баяр наадам, Ардын хувьсгалын 97 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2018-06-21 2018-06-21 Файл татах
19 129 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-06-18 2018-06-18 Файл татах
20 128 Хурдан морины аймгийн бүсийн уралдаан зохион байгуулах тухай 2018-06-13 2018-06-13 Файл татах
21 127 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-11 2018-06-11 Файл татах
22 124 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-06-05 2018-06-05 Файл татах
23 125 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-06-05 2018-06-05 Файл татах
24 126 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-06-05 2018-06-05 Файл татах
25 122 Малын хагас жилийн түүвэр судалгаа явуулах тухай 2018-05-31 2018-05-31 Файл татах
26 123 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-31 2018-05-31 Файл татах
27 124 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-31 2018-05-31 Файл татах
28 120 Малд үзлэг, ангилалт хийх тухай 2018-05-30 2018-05-30 Файл татах
29 121 Үл хөдлөх хөрөнгийг дахин үнэлэх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-05-30 2018-05-30 Файл татах
30 118 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-28 2018-05-28 Файл татах
31 119 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-28 2018-05-28 Файл татах
32 115 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-05-25 2018-05-25 Файл татах
33 116 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-05-25 2018-05-25 Файл татах
34 117 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 2018-05-25 2018-05-25 Файл татах
35 108 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
36 109 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
37 110 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
38 111 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
39 112 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
40 113 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
41 114 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-24 2018-05-24 Файл татах
42 102 Тээрэмтэй холбоотой зарим арга хэмжээний тухай 2018-05-23 2018-05-23 Файл татах
43 103 Газар эзэмших эрхийг баталгаажуулах тухай 2018-05-23 2018-05-23 Файл татах
44 104 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-05-23 2018-05-23 Файл татах
45 105 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-23 2018-05-23 Файл татах
46 106 Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-23 2018-05-23 Файл татах
47 107 Газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа явуулах тухай 2018-05-23 2018-05-23 Файл татах
48 98 Сумын 2018 оны орон нутгийн төсвийн орлого, зарлагын сар, улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-18 2018-05-18 Файл татах
49 99 Бэлчээрийн газар ашиглуулах тухай 2018-05-18 2018-05-18 Файл татах
50 100 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад эзкэмшүүлэх тухай 2018-05-18 2018-05-18 Файл татах
51 101 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-05-18 2018-05-18 Файл татах
52 97 Хортон мэрэгчидтэй тэмцэх тухай 2018-05-15 2018-05-15 Файл татах
53 96 Хяналт шалгалт явуулах тухай 2018-05-14 2018-05-14 Файл татах
54 95 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2018-05-11 2018-05-11 Файл татах
55 93 Хараа багийн нутагт бэлчээр өнжөөх, сэлгэх үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2018-05-09 2018-05-09 Файл татах
56 94 2018 оны хаврын тариалалтын штаб байгуулах тухай 2018-05-09 2018-05-09 Файл татах
57 90 Орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2018-05-08 2018-05-08 Файл татах
58 91 100 буудалт даамын сонирхогчдын улсын аварга шалгаруулах анхдугаар тэмцээнийг зохион байгуулах тухай 2018-05-08 2018-05-08 Файл татах
59 92 Худалдаа үйлчилгээ явуулах түр зөвшөөрөл олгох журмыг хэрэгжүүлэх, сурталчлах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2018-05-08 2018-05-08 Файл татах
60 89 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-03 2018-05-03 Файл татах
61 82 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-02 2018-05-02 Файл татах
62 83 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-02 2018-05-02 Файл татах
63 84 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-05-02 2018-05-02 Файл татах
64 86 Зардал гаргах тухай 2018-05-02 2018-05-02 Файл татах
65 87 Зардал гаргах тухай 2018-05-02 2018-05-02 Файл татах
66 88 Сумын 2018 оны орон нутгийн орлого, зарлагын сар улиралын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-05-02 2018-05-02 Файл татах
67 81 Мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх нэгдсэн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2018-04-30 2018-04-30 Файл татах
68 76 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-04-24 2018-04-24 Файл татах
69 77 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-04-24 2018-04-24 Файл татах
70 74 ой хээрийн түймрээс урьчилан сэргийлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
71 74 ой хээрийн түймрээс урьчилан сэргийлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
72 75 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
73 72 газар ашиглуулах тухай 2018-04-17 2018-04-17 Файл татах
74 73 ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-04-17 2018-04-17 Файл татах
75 67 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
76 68 газар эзэмших захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
77 69 нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
78 69 нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
79 70 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
80 65 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-04-11 2018-04-11 Файл татах
81 66 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2018-04-11 2018-04-11 Файл татах
82 66 тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 2018-04-11 2018-04-11 Файл татах
83 64 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулж ажлын хэсэг томилох тухай 2018-04-10 2018-04-10 Файл татах
84 64 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулж, ажлын хэсэг томилох тухай 2018-04-10 2018-04-10 Файл татах
85 63 орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-09 2018-04-09 Файл татах
86 62 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-04-04 2018-04-04 Файл татах
87 61 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-02 2018-04-02 Файл татах
88 61 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-02 2018-04-02 Файл татах
89 59 Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, дүрэм батлах тухай 2018-03-30 2018-03-30 Файл татах
90 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
91 53 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
92 54 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
93 55 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
94 56 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
95 57 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
96 58 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
97 46 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
98 47 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
99 48 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
100 49 Зардал гаргах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
101 50 Залуучуулын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
102 51 Зардал гаргах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
103 39 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-03-09 2018-03-09 Файл татах
104 43 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-09 2018-03-09 Файл татах
105 40 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-06 2018-03-06 Файл татах
106 41 Дуудлага худалдаа явуулах хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-06 2018-03-06 Файл татах
107 36 Эзэмшлийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
108 36 Эзэмшлийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
109 37 Өвөлжөөний доорхи газрыг эзэмшүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
110 38 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
111 34 Журмын хашааны орлого төвлөрүүлэх, зохицуулах тухай 2018-03-02 2018-03-02 Файл татах
112 35 сумын 2018 оны орон нутгийн төсвийн орлого, сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-02 2018-03-02 Файл татах
113 30 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
114 31 Эзэмшлийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
115 31 Эзэмшлийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
116 32 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
117 32 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
118 33 Зардал гаргах тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
119 28 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-27 2018-02-27 Файл татах
120 29 Зардал гаргах тухай 2018-02-27 2018-02-27 Файл татах
121 27 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-26 2018-02-26 Файл татах
122 26 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-14 2018-02-14 Файл татах
123 24 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-13 2018-02-13 Файл татах
124 25 Сар шинийн баярын үеэр эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай 2018-02-13 2018-02-13 Файл татах
125 21 Газар ашиглуулах тухай 2018-02-07 2018-02-07 Файл татах
126 22 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-02-07 2018-02-07 Файл татах
127 23 газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа явуулах тухай 2018-02-07 2018-02-07 Файл татах
128 18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-05 2018-02-05 Файл татах
129 19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-05 2018-02-05 Файл татах
130 20 Зардал гаргах тухай 2018-02-05 2018-02-05 Файл татах
131 14 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
132 15 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
133 16 Иргэн Б.очирбатын газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
134 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
135 13 Статистикийн мэдээ тайлан гаргах ажилтан томилох тухай 2018-01-26 2018-01-26 Файл татах
136 5 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
137 6 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
138 7 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
139 8 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
140 9 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
141 10 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
142 11 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
143 11 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
144 12 Өвөлжөөний доорхи газрыг эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
145 4 Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг оношилгоо зохион байгуулах тухай 2018-01-08 2018-01-08 Файл татах
146 2 Золбин нохой устгах тухай 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
147 3 Сумын 2018 оны төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
148 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2018-01-02 2018-01-02 Файл татах
149 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2018-01-02 2018-01-02 Файл татах
150 228 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-27 2017-12-27 Файл татах
151 229 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-27 2017-12-27 Файл татах
152 227 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-25 2017-12-25 Файл татах
153 223 Зардал гаргах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
154 224 Зардал гаргах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
155 225 Зардал гаргах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
156 226 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
157 56 Сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
158 219 Сумын орон нутгийн 2017 оны тодотгосон төсвийн сарын хуваарь батлах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
159 220 Зардал гаргах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
160 221 Зардал гаргах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
161 222 Зардал гаргах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
162 217 дууддлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай 2017-12-01 2017-12-01 Файл татах
163 218 Дуудлага худалдаа явуулах хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-01 2017-12-01 Файл татах
164 215 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-11-30 2017-11-30 Файл татах
165 216 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-30 2017-11-30 Файл татах
166 216 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-30 2017-11-30 Файл татах
167 210 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
168 210 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
169 211 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
170 212 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
171 213 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
172 214 Худаг, худгын барилгын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
173 209 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-11-18 2017-11-18 Файл татах
174 209 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-11-18 2017-11-18 Файл татах
175 207 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-10 2017-11-10 Файл татах
176 208 Зардал гаргах тухай 2017-11-10 2017-11-10 Файл татах
177 206 Зардал гаргах тухай 2017-11-03 2017-11-03 Файл татах
178 204 газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа явуулах тухай 2017-11-01 2017-11-01 Файл татах
179 205 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-11-01 2017-11-01 Файл татах
180 202 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
181 203 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
182 200 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
183 201 Соёлын биет болон биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулах, хамгаалах сурталчилах салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
184 2017 Соёлын биет болон биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулах, хамгаалах сурталчилах салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
185 197 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
186 197 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
187 199 Зардал гаргах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
188 196 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аян зохион байгуулах тухай 2017-10-24 2017-10-24 Файл татах
189 194 Тариалангийн газрын ашиглалтанд хяналт тавьж уриншилсан талбайг чанар байдлаар үнэлэн хүлээн авах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
190 194 Тариалангийн газрын ашиглалтанд хяналт тавьж уриншилсан талбайг чанар байдлаар үнэлэн хүлээн авах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
191 195 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
192 193 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-19 2017-10-19 Файл татах
193 192 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-16 2017-10-16 Файл татах
194 181 Золбин нохой устгах тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
195 182 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
196 183 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
197 184 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
198 185 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
199 186 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
200 187 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг сэргээх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
201 177 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
202 178 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-02 Файл татах
203 179 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
204 180 Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны төсвийн сарын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
205 176 Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулар тухай 2017-09-28 2017-09-28 Файл татах
206 174 ХАА-н салбарыг өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар ХАА-н салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
207 174 ХАА-н салбарыг өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар ХАА-н салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
208 175 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
209 171 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
210 172 Бруцеллёз өвчнөөс урьчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
211 173 Зардал гаргах тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
212 170 зам засвар гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээний засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-05 2017-09-05 Файл татах
213 166 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
214 167 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
215 168 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
216 169 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
217 164 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
218 165 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
219 162 газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс байгуулах тухай 2017-08-28 2017-08-28 Файл татах
220 163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-28 2017-08-28 Файл татах
221 160 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
222 161 Сумын ургацын штаб байгуулах тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
223 161 Сумын ургацын штаб байгуулах тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
224 158 Насанд хүрээгүй хүмүүсд ахуйн хэрэглээний хий газ худалдан борлуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
225 159 Ургацын урьдчилсан төлөв тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-22 2017-09-19 Файл татах
226 127 П.Бат-Энхэд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
227 128 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
228 129 Д. Алтанбаганд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
229 130 У.Лхагвасүрэнгийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
230 126 Зардал гаргах тухай 2017-06-28 2017-06-28 Файл татах
231 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
232 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
233 125 Зардал гаргах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
234 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-24 2017-06-24 Файл татах
235 123 Архи согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-06-23 2017-06-23 Файл татах
236 122 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх хашаажуулах, тэмдэгжүүлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
237 120 Зардал гаргах тухай 2017-06-20 2017-06-20 Файл татах
238 117 газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-19 2017-06-01 Файл татах
239 118 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-06-19 2017-06-19 Файл татах
240 119 Суудлын автомашин ажиллуулах тухай 2017-06-19 2017-06-19 Файл татах
241 116 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-16 2017-06-16 Файл татах
242 84 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-15 2017-05-15 Файл татах
243 111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-16 Файл татах
244 112 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-15 Файл татах
245 113 Геодезийн цэг тэмдэгтийг хамгаалалтанд авах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-15 Файл татах
246 109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
247 110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
248 108 Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
249 107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-06 2017-06-06 Файл татах
250 107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-06 2017-06-06 Файл татах
251 105 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
252 106 Сумын орон нутгийн 2017 оны тодотгосон төсвийн сарын хуваарь батлах тухай 2017-06-05 2017-06-06 Файл татах
253 103 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
254 104 Газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-02 2017-06-01 Файл татах
255 101 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
256 102 Газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
257 100 Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
258 97 Зардал гаргах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
259 98 Хогийн цэгийг зөөвөрлөж хашаажуулах /тэмдэгжүүлэх / ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
260 95 Зардал гаргах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
261 96 Үйл ажиллагааг зогсоож, гэрээг цуцлах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
262 93 Малд үзлэг, ангилалт хийх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
263 92 Өмч хөрөнгийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-17 2017-05-17 Файл татах
264 83 Зардал гаргах тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
265 85 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
266 86 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
267 88 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
268 89 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
269 90 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
270 91 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
271 81 2017 оны хаврын тариалалтын штаб байгуулах тухай 2017-05-10 2017-05-10 Файл татах
272 80 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
273 78 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
274 79 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
275 75 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг ёунгах тухай 2017-05-01 2017-05-01 Файл татах
276 76 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-01 2017-05-01 Файл татах
277 71 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
278 72 Түгээлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
279 73 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
280 74 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
281 69 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-04-26 2017-04-26 Файл татах
282 70 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-04-26 2017-04-26 Файл татах
283 67 Дуудлага худалдааг явуулах хугацааг сунгах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
284 68 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
285 60 Овог өөрчлөх тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
286 61 Нэр өөрчлөх тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
287 62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
288 63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
289 56 Үнэлгээ тогтоох үнийн зөвшлийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
290 59 Мал эмнэлэг байгуулах тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
291 57 Удирдлагын баг томилох тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
292 58 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороог томилох тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
293 52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-04 2017-04-04 Файл татах
294 55 Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-04-04 2017-04-04 Файл татах
295 64 Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2017-04-04 2017-04-10 Файл татах
296 49 Золбин нохой устгах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
297 50 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
298 51 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
299 45 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
300 46 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
301 47 Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
302 48 Батлан хамгаалах товчооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
303 44 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-28 2017-03-28 Файл татах
304 42 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-23 2017-03-23 Файл татах
305 43 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-03-23 2017-03-23 Файл татах
306 40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-22 2017-03-22 Файл татах
307 41 Зардал гаргах тухай 2017-03-22 2017-03-22 Файл татах
308 31 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
309 32 Орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
310 35 хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
311 34 Хөдөлмрөийн маргааныг шуурхай зохицуулах сумын салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
312 30 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2017 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2017-03-10 2017-03-10 Файл татах
313 30 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2017 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2017-03-10 2017-03-10 Файл татах
314 29 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-09 2017-03-09 Файл татах
315 27 Сар шинийн баярын үеэр эргүүл, жижүүр автомашин ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
316 28 Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, дүрэм батлах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
317 24 Зардал гаргах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
318 25 Захиргааны журмаар хураасан эд зүйлсийг улсын орлого болгох, үнэлэх, худалдах, устгах Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
319 26 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
320 24 Зардал гаргах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
321 22 Журмын хашааны орлого төвлөрүүлэх зарцуулах тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
322 23 Зардал гаргах тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
323 21 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2017-02-09 2017-02-09 Файл татах
324 20 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
325 19 Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
326 17 Сумын Гамшгаас хамгаалах штаб, алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
327 14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
328 15 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
329 15 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
330 16 Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
331 16 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
332 11 Хог хаягдал тохижилт үйлчилгээний сангийн төсвийн сар, улирлын хуваарьбатлах тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
333 12 нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
334 13 Статистакийн мэдээ тайлан гаргах ажилтан томилох тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
335 10 Хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-01-20 2017-03-27 Файл татах
336 8 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
337 9 газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
338 7 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-01-16 2017-01-16 Файл татах
339 7 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-01-16 2017-01-16 Файл татах
340 6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
341 5 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
342 3 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
343 4 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
344 61 ЗД-ын 2016 оны 22-р захирамж 2016-12-07 2016-12-07 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ