УЛСЫН ТЭРГҮҮНИЙ БАЯНГОЛ СУМ

Цөөн үгээр

- СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАХИМ САНГ БҮРДҮҮЛЭХ ЦОГЦ ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГОО АХИН НЭГ ӨДРӨӨР СУНГАГДАХААР БОЛЖ 2018.01.12-15-НЫ ӨДРҮҮДЭД ҮРГЭЛЖЛЭХ ТУЛ ИРГЭД ТА БҮХЭН ҮЗЛЭГ ОНОШЛОГООНДОО ИДЭВХТЭЙ ОРОЛЦОНО УУ - ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА - ЭМЭГТЭЙЧҮҮДИЙН БҮТЭЭЛЧ ЦАГ

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 76 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-04-24 2018-04-24 Файл татах
2 77 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-04-24 2018-04-24 Файл татах
3 74 ой хээрийн түймрээс урьчилан сэргийлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
4 74 ой хээрийн түймрээс урьчилан сэргийлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
5 75 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-04-23 2018-04-23 Файл татах
6 72 газар ашиглуулах тухай 2018-04-17 2018-04-17 Файл татах
7 73 ой хээрийн түймрээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-04-17 2018-04-17 Файл татах
8 67 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
9 68 газар эзэмших захирамж хүчингүй болгох тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
10 69 нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
11 69 нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагын салбар зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
12 70 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-12 2018-04-12 Файл татах
13 65 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-04-11 2018-04-11 Файл татах
14 66 Тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2018-04-11 2018-04-11 Файл татах
15 66 тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын үзлэг явуулах тухай 2018-04-11 2018-04-11 Файл татах
16 64 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулж ажлын хэсэг томилох тухай 2018-04-10 2018-04-10 Файл татах
17 64 Бүх нийтийн хог цэвэрлэгээ зохион байгуулж, ажлын хэсэг томилох тухай 2018-04-10 2018-04-10 Файл татах
18 63 орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2018-04-09 2018-04-09 Файл татах
19 62 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2018-04-04 2018-04-04 Файл татах
20 61 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-02 2018-04-02 Файл татах
21 61 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-04-02 2018-04-02 Файл татах
22 59 Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, дүрэм батлах тухай 2018-03-30 2018-03-30 Файл татах
23 52 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
24 53 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
25 54 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
26 55 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
27 56 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
28 57 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
29 58 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-03-15 2018-03-15 Файл татах
30 46 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
31 47 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
32 48 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
33 49 Зардал гаргах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
34 50 Залуучуулын хөгжлийн салбар зөвлөл байгуулах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
35 51 Зардал гаргах тухай 2018-03-14 2018-03-14 Файл татах
36 39 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2018-03-09 2018-03-09 Файл татах
37 43 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-09 2018-03-09 Файл татах
38 40 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-03-06 2018-03-06 Файл татах
39 41 Дуудлага худалдаа явуулах хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-06 2018-03-06 Файл татах
40 36 Эзэмшлийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
41 36 Эзэмшлийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
42 37 Өвөлжөөний доорхи газрыг эзэмшүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
43 38 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-03-05 2018-03-05 Файл татах
44 34 Журмын хашааны орлого төвлөрүүлэх, зохицуулах тухай 2018-03-02 2018-03-02 Файл татах
45 35 сумын 2018 оны орон нутгийн төсвийн орлого, сар улирлын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2018-03-02 2018-03-02 Файл татах
46 30 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
47 31 Эзэмшлийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
48 31 Эзэмшлийн талбайн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
49 32 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
50 32 Хязгаарлалтын дэглэм тогтоох тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
51 33 Зардал гаргах тухай 2018-02-28 2018-02-28 Файл татах
52 28 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-27 2018-02-27 Файл татах
53 29 Зардал гаргах тухай 2018-02-27 2018-02-27 Файл татах
54 27 Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-26 2018-02-26 Файл татах
55 26 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2018-02-14 2018-02-14 Файл татах
56 24 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2018-02-13 2018-02-13 Файл татах
57 25 Сар шинийн баярын үеэр эргүүл жижүүр ажиллуулах тухай 2018-02-13 2018-02-13 Файл татах
58 21 Газар ашиглуулах тухай 2018-02-07 2018-02-07 Файл татах
59 22 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-02-07 2018-02-07 Файл татах
60 23 газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа явуулах тухай 2018-02-07 2018-02-07 Файл татах
61 18 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-05 2018-02-05 Файл татах
62 19 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай 2018-02-05 2018-02-05 Файл татах
63 20 Зардал гаргах тухай 2018-02-05 2018-02-05 Файл татах
64 14 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
65 15 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
66 16 Иргэн Б.очирбатын газар өмчлөх эрхийг дуусгавар болгох тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
67 17 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-29 2018-01-29 Файл татах
68 13 Статистикийн мэдээ тайлан гаргах ажилтан томилох тухай 2018-01-26 2018-01-26 Файл татах
69 5 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
70 6 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
71 7 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
72 8 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
73 9 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
74 10 Газар эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
75 11 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
76 11 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
77 12 Өвөлжөөний доорхи газрыг эзэмшүүлэх тухай 2018-01-24 2018-01-24 Файл татах
78 4 Халдварт болон халдварт бус өвчний эрт илрүүлгийн үзлэг оношилгоо зохион байгуулах тухай 2018-01-08 2018-01-08 Файл татах
79 2 Золбин нохой устгах тухай 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
80 3 Сумын 2018 оны төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2018-01-04 2018-01-04 Файл татах
81 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2018-01-02 2018-01-02 Файл татах
82 1 Цэргийн бүртгэл зохион байгуулах тухай 2018-01-02 2018-01-02 Файл татах
83 228 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-27 2017-12-27 Файл татах
84 229 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-27 2017-12-27 Файл татах
85 227 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-12-25 2017-12-25 Файл татах
86 223 Зардал гаргах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
87 224 Зардал гаргах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
88 225 Зардал гаргах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
89 226 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-12-22 2017-12-22 Файл татах
90 56 Сумын 2018 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
91 219 Сумын орон нутгийн 2017 оны тодотгосон төсвийн сарын хуваарь батлах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
92 220 Зардал гаргах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
93 221 Зардал гаргах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
94 222 Зардал гаргах тухай 2017-12-15 2017-12-15 Файл татах
95 217 дууддлага худалдаа зохион байгуулах ажлын хэсгийг томилох тухай 2017-12-01 2017-12-01 Файл татах
96 218 Дуудлага худалдаа явуулах хугацаанд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-12-01 2017-12-01 Файл татах
97 215 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-11-30 2017-11-30 Файл татах
98 216 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-30 2017-11-30 Файл татах
99 216 Мал, тэжээвэр амьтад, хашаа худгийн тооллого явуулах тухай 2017-11-30 2017-11-30 Файл татах
100 210 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
101 210 Мал амьтны гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
102 211 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
103 212 ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
104 213 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
105 214 Худаг, худгын барилгын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-11-21 2017-11-21 Файл татах
106 209 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-11-18 2017-11-18 Файл татах
107 209 Урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ зохион байгуулах тухай 2017-11-18 2017-11-18 Файл татах
108 207 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-11-10 2017-11-10 Файл татах
109 208 Зардал гаргах тухай 2017-11-10 2017-11-10 Файл татах
110 206 Зардал гаргах тухай 2017-11-03 2017-11-03 Файл татах
111 204 газар эзэмшүүлэх эрхийн дуудлага худалдаа явуулах тухай 2017-11-01 2017-11-01 Файл татах
112 205 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-11-01 2017-11-01 Файл татах
113 202 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
114 203 Өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-10-31 2017-10-31 Файл татах
115 200 Иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
116 201 Соёлын биет болон биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулах, хамгаалах сурталчилах салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
117 2017 Соёлын биет болон биет бус өвийг бүртгэн баримтжуулах, хамгаалах сурталчилах салбар зөвлөл байгуулах тухай 2017-10-30 2017-10-30 Файл татах
118 197 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
119 197 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
120 199 Зардал гаргах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
121 196 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аян зохион байгуулах тухай 2017-10-24 2017-10-24 Файл татах
122 194 Тариалангийн газрын ашиглалтанд хяналт тавьж уриншилсан талбайг чанар байдлаар үнэлэн хүлээн авах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
123 194 Тариалангийн газрын ашиглалтанд хяналт тавьж уриншилсан талбайг чанар байдлаар үнэлэн хүлээн авах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
124 195 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
125 193 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-19 2017-10-19 Файл татах
126 192 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-16 2017-10-16 Файл татах
127 181 Золбин нохой устгах тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
128 182 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
129 183 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
130 184 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
131 185 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
132 186 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
133 187 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг сэргээх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
134 177 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
135 178 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-02 Файл татах
136 179 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
137 180 Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны төсвийн сарын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
138 176 Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулар тухай 2017-09-28 2017-09-28 Файл татах
139 174 ХАА-н салбарыг өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар ХАА-н салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
140 174 ХАА-н салбарыг өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар ХАА-н салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
141 175 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
142 171 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
143 172 Бруцеллёз өвчнөөс урьчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
144 173 Зардал гаргах тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
145 170 зам засвар гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээний засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-05 2017-09-05 Файл татах
146 166 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
147 167 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
148 168 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
149 169 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
150 164 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
151 165 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
152 162 газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс байгуулах тухай 2017-08-28 2017-08-28 Файл татах
153 163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-28 2017-08-28 Файл татах
154 160 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
155 161 Сумын ургацын штаб байгуулах тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
156 161 Сумын ургацын штаб байгуулах тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
157 158 Насанд хүрээгүй хүмүүсд ахуйн хэрэглээний хий газ худалдан борлуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
158 159 Ургацын урьдчилсан төлөв тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-22 2017-09-19 Файл татах
159 127 П.Бат-Энхэд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
160 128 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
161 129 Д. Алтанбаганд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
162 130 У.Лхагвасүрэнгийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
163 126 Зардал гаргах тухай 2017-06-28 2017-06-28 Файл татах
164 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
165 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
166 125 Зардал гаргах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
167 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-24 2017-06-24 Файл татах
168 123 Архи согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-06-23 2017-06-23 Файл татах
169 122 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх хашаажуулах, тэмдэгжүүлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
170 120 Зардал гаргах тухай 2017-06-20 2017-06-20 Файл татах
171 117 газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-19 2017-06-01 Файл татах
172 118 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-06-19 2017-06-19 Файл татах
173 119 Суудлын автомашин ажиллуулах тухай 2017-06-19 2017-06-19 Файл татах
174 116 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-16 2017-06-16 Файл татах
175 84 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-15 2017-05-15 Файл татах
176 111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-16 Файл татах
177 112 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-15 Файл татах
178 113 Геодезийн цэг тэмдэгтийг хамгаалалтанд авах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-15 Файл татах
179 109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
180 110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
181 108 Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
182 107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-06 2017-06-06 Файл татах
183 107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-06 2017-06-06 Файл татах
184 105 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
185 106 Сумын орон нутгийн 2017 оны тодотгосон төсвийн сарын хуваарь батлах тухай 2017-06-05 2017-06-06 Файл татах
186 103 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
187 104 Газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-02 2017-06-01 Файл татах
188 101 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
189 102 Газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
190 100 Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
191 97 Зардал гаргах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
192 98 Хогийн цэгийг зөөвөрлөж хашаажуулах /тэмдэгжүүлэх / ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
193 95 Зардал гаргах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
194 96 Үйл ажиллагааг зогсоож, гэрээг цуцлах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
195 93 Малд үзлэг, ангилалт хийх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
196 92 Өмч хөрөнгийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-17 2017-05-17 Файл татах
197 83 Зардал гаргах тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
198 85 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
199 86 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
200 88 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
201 89 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
202 90 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
203 91 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
204 81 2017 оны хаврын тариалалтын штаб байгуулах тухай 2017-05-10 2017-05-10 Файл татах
205 80 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
206 78 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
207 79 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
208 75 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг ёунгах тухай 2017-05-01 2017-05-01 Файл татах
209 76 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-01 2017-05-01 Файл татах
210 71 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
211 72 Түгээлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
212 73 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
213 74 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
214 69 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-04-26 2017-04-26 Файл татах
215 70 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-04-26 2017-04-26 Файл татах
216 67 Дуудлага худалдааг явуулах хугацааг сунгах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
217 68 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
218 60 Овог өөрчлөх тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
219 61 Нэр өөрчлөх тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
220 62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
221 63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
222 56 Үнэлгээ тогтоох үнийн зөвшлийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
223 59 Мал эмнэлэг байгуулах тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
224 57 Удирдлагын баг томилох тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
225 58 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороог томилох тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
226 52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-04 2017-04-04 Файл татах
227 55 Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-04-04 2017-04-04 Файл татах
228 64 Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2017-04-04 2017-04-10 Файл татах
229 49 Золбин нохой устгах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
230 50 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
231 51 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
232 45 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
233 46 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
234 47 Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
235 48 Батлан хамгаалах товчооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
236 44 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-28 2017-03-28 Файл татах
237 42 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-23 2017-03-23 Файл татах
238 43 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-03-23 2017-03-23 Файл татах
239 40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-22 2017-03-22 Файл татах
240 41 Зардал гаргах тухай 2017-03-22 2017-03-22 Файл татах
241 31 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
242 32 Орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
243 35 хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
244 34 Хөдөлмрөийн маргааныг шуурхай зохицуулах сумын салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
245 30 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2017 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2017-03-10 2017-03-10 Файл татах
246 30 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2017 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2017-03-10 2017-03-10 Файл татах
247 29 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-09 2017-03-09 Файл татах
248 27 Сар шинийн баярын үеэр эргүүл, жижүүр автомашин ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
249 28 Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, дүрэм батлах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
250 24 Зардал гаргах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
251 25 Захиргааны журмаар хураасан эд зүйлсийг улсын орлого болгох, үнэлэх, худалдах, устгах Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
252 26 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
253 24 Зардал гаргах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
254 22 Журмын хашааны орлого төвлөрүүлэх зарцуулах тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
255 23 Зардал гаргах тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
256 21 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2017-02-09 2017-02-09 Файл татах
257 20 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
258 19 Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
259 17 Сумын Гамшгаас хамгаалах штаб, алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
260 14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
261 15 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
262 15 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
263 16 Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
264 16 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
265 11 Хог хаягдал тохижилт үйлчилгээний сангийн төсвийн сар, улирлын хуваарьбатлах тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
266 12 нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
267 13 Статистакийн мэдээ тайлан гаргах ажилтан томилох тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
268 10 Хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-01-20 2017-03-27 Файл татах
269 8 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
270 9 газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
271 7 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-01-16 2017-01-16 Файл татах
272 7 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-01-16 2017-01-16 Файл татах
273 6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
274 5 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
275 3 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
276 4 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
277 61 ЗД-ын 2016 оны 22-р захирамж 2016-12-07 2016-12-07 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ