Цөөн үгээр

- Сэлэнгэ аймгийн Засаг даргын санаачилгаар хэрэгжиж буй Сэлэнгэ орон сууц хөтөлбөр - СОЁЛ МЭДЭЭЛЛИЙН ЦАГ - НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨР ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДЛАА

Сумын ЗД-н захирамж

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 197 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
2 197 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
3 199 Зардал гаргах тухай 2017-10-26 2017-10-26 Файл татах
4 196 Хөтөлбөр хэрэгжүүлэх аян зохион байгуулах тухай 2017-10-24 2017-10-24 Файл татах
5 194 Тариалангийн газрын ашиглалтанд хяналт тавьж уриншилсан талбайг чанар байдлаар үнэлэн хүлээн авах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
6 194 Тариалангийн газрын ашиглалтанд хяналт тавьж уриншилсан талбайг чанар байдлаар үнэлэн хүлээн авах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
7 195 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-10-20 2017-10-20 Файл татах
8 193 Сумын гамшгаас хамгаалах мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-10-19 2017-10-19 Файл татах
9 192 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-16 2017-10-16 Файл татах
10 181 Золбин нохой устгах тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
11 182 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
12 183 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
13 184 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
14 185 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
15 186 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
16 187 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг сэргээх тухай 2017-10-09 2017-10-09 Файл татах
17 177 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
18 178 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-02 Файл татах
19 179 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
20 180 Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн 2017 оны төсвийн сарын хуваарьт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-10-03 2017-10-03 Файл татах
21 176 Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулар тухай 2017-09-28 2017-09-28 Файл татах
22 174 ХАА-н салбарыг өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар ХАА-н салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
23 174 ХАА-н салбарыг өвөлжилтийн бэлтгэл хангах талаар ХАА-н салбарт хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
24 175 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-09-18 2017-09-18 Файл татах
25 171 Мал амьтны гоц халдварт өвчнөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
26 172 Бруцеллёз өвчнөөс урьчилан сэргийлэх тарилга хийх тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
27 173 Зардал гаргах тухай 2017-09-06 2017-09-06 Файл татах
28 170 зам засвар гэрэлтүүлэг, тэмдэг тэмдэглэгээний засварын ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-09-05 2017-09-05 Файл татах
29 166 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
30 167 иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
31 168 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
32 169 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-09-04 2017-09-04 Файл татах
33 164 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
34 165 Газар өмчлөх захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-08-31 2017-08-31 Файл татах
35 162 газрын дуудлага худалдаа зохион байгуулах комисс байгуулах тухай 2017-08-28 2017-08-28 Файл татах
36 163 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-28 2017-08-28 Файл татах
37 160 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
38 161 Сумын ургацын штаб байгуулах тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
39 161 Сумын ургацын штаб байгуулах тухай 2017-08-25 2017-08-25 Файл татах
40 158 Насанд хүрээгүй хүмүүсд ахуйн хэрэглээний хий газ худалдан борлуулах тухай 2017-08-22 2017-08-22 Файл татах
41 159 Ургацын урьдчилсан төлөв тогтоох ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-08-22 2017-09-19 Файл татах
42 127 П.Бат-Энхэд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
43 128 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
44 129 Д. Алтанбаганд газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
45 130 У.Лхагвасүрэнгийн газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-29 2017-06-29 Файл татах
46 126 Зардал гаргах тухай 2017-06-28 2017-06-28 Файл татах
47 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
48 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
49 125 Зардал гаргах тухай 2017-06-27 2017-06-27 Файл татах
50 124 Үндэсний Их баяр наадам ардын хувьсгалын 96 жилийн ойн баярыг зохион байгуулах сумын хороо болон салбар хороо байгуулах тухай 2017-06-24 2017-06-24 Файл татах
51 123 Архи согтууруулах ундааны худалдаа, үйлчилгээнд түр хязгаарлалт тогтоох, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх тухай 2017-06-23 2017-06-23 Файл татах
52 122 Хогийн цэгийн байршлыг өөрчлөх хашаажуулах, тэмдэгжүүлэх ажлыг хүлээн авах ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-21 2017-06-21 Файл татах
53 120 Зардал гаргах тухай 2017-06-20 2017-06-20 Файл татах
54 117 газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-19 2017-06-01 Файл татах
55 118 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-06-19 2017-06-19 Файл татах
56 119 Суудлын автомашин ажиллуулах тухай 2017-06-19 2017-06-19 Файл татах
57 116 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-06-16 2017-06-16 Файл татах
58 84 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-15 2017-05-15 Файл татах
59 111 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-16 Файл татах
60 112 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-15 Файл татах
61 113 Геодезийн цэг тэмдэгтийг хамгаалалтанд авах ажлын хэсгийг байгуулах тухай 2017-06-15 2017-06-15 Файл татах
62 109 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
63 110 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-06-13 2017-06-13 Файл татах
64 108 Сум хөгжүүлэх сангийн 2017 оны төсвийн сар улирлын хуваарь батлах тухай 2017-06-09 2017-06-09 Файл татах
65 107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-06 2017-06-06 Файл татах
66 107 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-06-06 2017-06-06 Файл татах
67 105 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-06-05 2017-06-05 Файл татах
68 106 Сумын орон нутгийн 2017 оны тодотгосон төсвийн сарын хуваарь батлах тухай 2017-06-05 2017-06-06 Файл татах
69 103 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-06-02 2017-06-02 Файл татах
70 104 Газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-06-02 2017-06-01 Файл татах
71 101 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
72 102 Газрын хэмжээнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-26 2017-05-26 Файл татах
73 100 Малын түүвэр судалгаа явуулах тухай 2017-05-25 2017-05-25 Файл татах
74 97 Зардал гаргах тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
75 98 Хогийн цэгийг зөөвөрлөж хашаажуулах /тэмдэгжүүлэх / ажлыг хийж гүйцэтгэх тухай 2017-05-24 2017-05-24 Файл татах
76 95 Зардал гаргах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
77 96 Үйл ажиллагааг зогсоож, гэрээг цуцлах тухай 2017-05-23 2017-05-23 Файл татах
78 93 Малд үзлэг, ангилалт хийх тухай 2017-05-18 2017-05-18 Файл татах
79 92 Өмч хөрөнгийн тооллогын ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-05-17 2017-05-17 Файл татах
80 83 Зардал гаргах тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
81 85 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
82 86 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
83 88 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
84 89 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
85 90 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
86 91 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-15 2017-05-15 Файл татах
87 81 2017 оны хаврын тариалалтын штаб байгуулах тухай 2017-05-10 2017-05-10 Файл татах
88 80 Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-05-08 2017-05-08 Файл татах
89 78 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
90 79 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-05-03 2017-05-03 Файл татах
91 75 газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний хугацааг ёунгах тухай 2017-05-01 2017-05-01 Файл татах
92 76 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-05-01 2017-05-01 Файл татах
93 71 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
94 72 Түгээлтийн ажлыг зохион байгуулах тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
95 73 Газар эзэмших зориулалтыг өөрчлөх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
96 74 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-04-28 2017-04-28 Файл татах
97 69 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-04-26 2017-04-26 Файл татах
98 70 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-04-26 2017-04-26 Файл татах
99 67 Дуудлага худалдааг явуулах хугацааг сунгах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
100 68 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-04-17 2017-04-17 Файл татах
101 60 Овог өөрчлөх тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
102 61 Нэр өөрчлөх тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
103 62 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
104 63 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-06 2017-04-06 Файл татах
105 56 Үнэлгээ тогтоох үнийн зөвшлийн зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
106 59 Мал эмнэлэг байгуулах тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
107 57 Удирдлагын баг томилох тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
108 58 Эмнэлгийн мэргэжилтний ёс зүйн салбар хороог томилох тухай 2017-04-05 2017-04-05 Файл татах
109 52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-04-04 2017-04-04 Файл татах
110 55 Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл олгох тухай 2017-04-04 2017-04-04 Файл татах
111 64 Цэргийн жинхэнэ албаны ээлжит татлага зохион байгуулах тухай 2017-04-04 2017-04-10 Файл татах
112 49 Золбин нохой устгах тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
113 50 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг хүчингүй болгох тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
114 51 Захирамж хүчингүй болгох тухай 2017-03-31 2017-03-31 Файл татах
115 45 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
116 46 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
117 47 Сумын өмч хамгаалах байнгын зөвлөл байгуулах тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
118 48 Батлан хамгаалах товчооны бүрэлдэхүүнийг томилох тухай 2017-03-30 2017-03-30 Файл татах
119 44 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-03-28 2017-03-28 Файл татах
120 42 Газар өмчлүүлэх тухай 2017-03-23 2017-03-23 Файл татах
121 43 Газар эзэмшүүлэх тухай 2017-03-23 2017-03-23 Файл татах
122 40 Ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-03-22 2017-03-22 Файл татах
123 41 Зардал гаргах тухай 2017-03-22 2017-03-22 Файл татах
124 31 Өрхийн амьжиргааны түвшинг тодорхойлох судалгааг зохион байгуулах ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
125 32 Орон тооны бус байнгын комисс байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
126 35 хамтарсан багийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
127 34 Хөдөлмрөийн маргааныг шуурхай зохицуулах сумын салбар хорооны бүрэлдэхүүнийг байгуулах тухай 2017-03-14 2017-03-14 Файл татах
128 30 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2017 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2017-03-10 2017-03-10 Файл татах
129 30 Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2017 оны тээврийн хэрэгслийн техникийн хяналтын улсын үзлэг явуулах тухай 2017-03-10 2017-03-10 Файл татах
130 29 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-03-09 2017-03-09 Файл татах
131 27 Сар шинийн баярын үеэр эргүүл, жижүүр автомашин ажиллуулах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
132 28 Сумын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулж, дүрэм батлах тухай 2017-02-24 2017-02-24 Файл татах
133 24 Зардал гаргах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
134 25 Захиргааны журмаар хураасан эд зүйлсийг улсын орлого болгох, үнэлэх, худалдах, устгах Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
135 26 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
136 24 Зардал гаргах тухай 2017-02-16 2017-02-16 Файл татах
137 22 Журмын хашааны орлого төвлөрүүлэх зарцуулах тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
138 23 Зардал гаргах тухай 2017-02-14 2017-02-14 Файл татах
139 21 Төмөр замын аюултай бүсийн дэглэм тээврийн аюулгүй байдлыг хангах тухай 2017-02-09 2017-02-09 Файл татах
140 20 Урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалт хийх ажлын хэсэг байгуулах тухай 2017-02-07 2017-02-07 Файл татах
141 19 Засаг даргын дэргэдэх зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай 2017-02-06 2017-02-06 Файл татах
142 17 Сумын Гамшгаас хамгаалах штаб, алба, мэргэжлийн ангийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэх тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
143 14 Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
144 15 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
145 15 Онцгой комиссын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
146 16 Орон тооны бус хяналтын зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
147 16 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-27 2017-01-27 Файл татах
148 11 Хог хаягдал тохижилт үйлчилгээний сангийн төсвийн сар, улирлын хуваарьбатлах тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
149 12 нягтлан бодох бүртгэлийн бодлогын баримт бичиг батлах тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
150 13 Статистакийн мэдээ тайлан гаргах ажилтан томилох тухай 2017-01-25 2017-01-25 Файл татах
151 10 Хяналт шалгалтын ажлыг эрчимжүүлэх тухай 2017-01-20 2017-03-27 Файл татах
152 8 Газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
153 9 газар өмчлөлийн захирамжинд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-01-19 2017-01-19 Файл татах
154 7 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-01-16 2017-01-16 Файл татах
155 7 Соёл мэдээллийн цагийн арга хэмжээг зохион байгуулах тухай 2017-01-16 2017-01-16 Файл татах
156 6 Ажлын хэсэг томилох тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
157 5 Сумын 2017 оны төсвийн сар, улирлын хуваарь батлах тухай 2017-01-11 2017-01-11 Файл татах
158 3 Орон тооны бус зөвлөл байгуулах тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
159 4 Хамтран өмчилсөн газрыг гэр бүлийн нэг гишүүнд шилжүүлэх тухай 2017-01-10 2017-01-10 Файл татах
160 61 ЗД-ын 2016 оны 22-р захирамж 2016-12-07 2016-12-07 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ