Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа

ИТХурлын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 59 Газрын тухай хуулийн зарим заалтын хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
2 58 Жишиг үнэ тогтоох тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
3 57 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Бодлогын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
4 57 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Бодлогын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
5 56 Сумын газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
6 55 Баян хөгжил сангийн 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
7 53 сумын 2018 оны төөв батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
8 53 сумын 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
9 52 Сумын орон нутгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
10 51 сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн явц үр дүн 2017 оны ажлын тайлан 2017-12-18 2017-12-18 Файл татах
11 50 Тус сумын нутаг дэвсгэрт 2017-12-18 2017-12-18 Файл татах
12 48 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
13 49 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
14 47 Ундны усны үнэ тарифыг тогтоох тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
15 46 Үндсэн чиглэл батлах тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
16 42 Хөрөнгө буцаан төвлөрүүлэх тухай 2017-05-31 2017-05-31 Файл татах
17 35 Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
18 36 Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
19 37 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, зээлийн эргэн төлөлт, тайлагналтанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
20 38 Сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
21 39 Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
22 41 Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчээр сонгож батлах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
23 40 Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийг чөлөөлөх тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
24 16 Сумын газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
25 15 Сумын Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
26 16 Сумын газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ