Цөөн үгээр

- Баянгол суманд Вакжинжуулалт эхэллээ. - Хогийн цэгийн шинэчлэх ажил эхэллээ - Сумын Онцгой комисс 24 цагаар бэлэн байдалд ажиллаж байна.

ИТХурлын тогтоол

Актын дугаар Нэр Батлагдсан огноо Дагаж мөрдөх огноо Хүчинтэй Хавсралт файл
1 57 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Бодлогын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
2 57 Сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Бодлогын хороодын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
3 58 Жишиг үнэ тогтоох тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
4 59 Газрын тухай хуулийн зарим заалтын хэрэгжилтийг хангуулах тухай 2018-02-08 2018-02-08 Файл татах
5 52 Сумын орон нутгийн 2016 оны төсвийн гүйцэтгэлийг батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
6 53 сумын 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
7 53 сумын 2018 оны төөв батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
8 55 Баян хөгжил сангийн 2018 оны төсөв батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
9 56 Сумын газар зохион байгуулалтын 2018 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-12-19 2017-12-19 Файл татах
10 50 Тус сумын нутаг дэвсгэрт 2017-12-18 2017-12-18 Файл татах
11 51 сумын Засаг даргын 2017-2020 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн явц үр дүн 2017 оны ажлын тайлан 2017-12-18 2017-12-18 Файл татах
12 46 Үндсэн чиглэл батлах тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
13 47 Ундны усны үнэ тарифыг тогтоох тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
14 48 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
15 49 Орон нутгийн өмчийн оролцоотой компани байгуулах тухай 2017-10-04 2017-10-04 Файл татах
16 42 Хөрөнгө буцаан төвлөрүүлэх тухай 2017-05-31 2017-05-31 Файл татах
17 40 Сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын тэргүүлэгчдийг чөлөөлөх тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
18 41 Сумын ИТХ-ын тэргүүлэгчээр сонгож батлах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
19 39 Зарим газар нутгийг орон нутгийн тусгай хэрэгцээнд авах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
20 38 Сумын 2017 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
21 37 Сум хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийн зарцуулалт, ашиглалт, зээлийн эргэн төлөлт, тайлагналтанд хяналт тавих чиг үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг батлах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
22 36 Сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт оруулах тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
23 35 Сум хөгжүүлэх сангийн зээлийн тухай 2017-05-30 2017-05-30 Файл татах
24 16 Сумын газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
25 16 Сумын газар зохион байгуулалтын 2017 оны төлөвлөгөө батлах тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах
26 15 Сумын Засаг даргын 2017-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр батлах тухай 2017-02-13 2017-02-13 Файл татах

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ