Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа
ЗДТГ-ын гүйцэтгэлийн тайлан

2 жилийн өмнө 142

ЗДТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн тайлан...
ЗДТГ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2 жилийн өмнө 143

2022 оны Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө...
ЗДТГ-ын хамт олон

2 жилийн өмнө 328

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Засаг даргын тамгын газар нь 1992 онд байгуулагдаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. ЗДТГ нь нийт 25 албан хаагч, Иргэдийн хурал-5, Баг-6, Аймгийн хэлтэсийн мэргэжилтнүүд-5 нийт 41 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажи...
Төрийн албан хаагчийн сургалт

5 жилийн өмнө 936

Баянгол сумын төрийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ