Цөөн үгээр

- МУ-ын хөжглийн 2022 оны төлөвлөгөөний Баянгол суманд хамааралтай заалтын хэрэгжилт - МУЗГ-ын ҮАМХ-ийн тайлан - Зарласан жилийн төлөвлөгөө
ЗДТГ-ын гүйцэтгэлийн тайлан

2 долоо хоногийн өмнө 12

ЗДТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн тайлан...
ЗДТГ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

2 долоо хоногийн өмнө 8

2022 оны Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө...
ЗДТГ-ын хамт олон

7 сарын өмнө 192

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Засаг даргын тамгын газар нь 1992 онд байгуулагдаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. ЗДТГ нь нийт 25 албан хаагч, Иргэдийн хурал-5, Баг-6, Аймгийн хэлтэсийн мэргэжилтнүүд-5 нийт 41 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажи...
Төрийн албан хаагчийн сургалт

4 жилийн өмнө 799

Баянгол сумын төрийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ