Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа
ЗДТГ-ын гүйцэтгэлийн тайлан

5 сарын өмнө 49

ЗДТГ-ын 2022 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний эхний хагас жилийн тайлан...
ЗДТГ-ын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө

5 сарын өмнө 43

2022 оны Засаг даргын Тамгын газрын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө...
ЗДТГ-ын хамт олон

12 сарын өмнө 214

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын Засаг даргын тамгын газар нь 1992 онд байгуулагдаж төрийн үйлчилгээг иргэдэд хөнгөн шуурхай хүргэн ажиллаж байна. ЗДТГ нь нийт 25 албан хаагч, Иргэдийн хурал-5, Баг-6, Аймгийн хэлтэсийн мэргэжилтнүүд-5 нийт 41 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажи...
Төрийн албан хаагчийн сургалт

4 жилийн өмнө 830

Баянгол сумын төрийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдлаа...

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ