Цөөн үгээр

- Шагналын журам - Төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм - Төрийн захиргааны албан хаагчийн зэрэг дэв нэмэгдэл олгох журам
Мэдээлэл шинэчлэгдэж байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ