Цөөн үгээр

- Цамхагт гэрэлтүүлэг - Гонир 3 дугаар баг - Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол дугаар №188

Сэлэнгэ аймгийн статикийн мэдээ

Нийтэлсэн: 2 долоо хоногийн өмнө Үзсэн: 39
Сэлэнгэ аймгийн хэмжээнд 2019-2020 оны хичээлийн жилд Ерөнхий боловсролын 35 сургуульд 20 345 сурагч, Сургуулийн өмнөх боловсролын 42 байгууллагад 8 382 хүүхэд хамрагджээ.
2019-2020 оны хичээлийн жилд 6-10 насны хүн амын 94.8 хувь, 11-15 насны хүн амын 91.5 хувь нь сургуульд хамрагдсан бол 6-15 насны нийт хүн амын 93.5 хувь нь сургуульд хамрагдсан байна.

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ