Цөөн үгээр

- Иргэний андгай өргөх ёслол - “БИДНИЙ БАХАРХАЛ" - Байгууллагын үйл ажиллагааны чанарын үнэлгээ гарлаа

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол суманд 2022 онд ОНХС-ийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлын явцын мэдээ

Нийтэлсэн: 2 жилийн өмнө Үзсэн: 161

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Төсөвт өртөг /сая.төг/

Тендерт шалгарсан байгууллагын нэр

Гэрээний дүн /сая.төг/

Шилжүүлсэн мөнгөн дүн /сая.төг/

Гүйцэтгэлийн хувь

1

Худаг гаргах

100.0

Ус-Ундрах ХХК

99.5

95.7

100.0

2

Хүүхдийн тоглоомын талбай байгуулах

461.9

Чингисийн төгөл ХХК

460.8

411.4

89.3

3

Гудамжны гэрэлтүүлэг

40.0

Хосханхөхий ХХК

39.7

31.8

80.0

4

Үерийн далан барих

260.3

Дуулгат мөрөн ХХК

260.0

133.3

51.0

5

Малын чанарыг сайжруулах

100.0

Бүрэн баян булаг ХХК

95.0

45.0

47.4

6

Мал угаалгын ванн

85.0

Гонир зам ХХК

84.5

33.7

39.9

7

Бэлчээрийн менежмент сайжруулах сургалт

15.0

Хийгдээгүй

 

 

 

 

Дүн

1.062.3

 

1.039.5

750.9

72.2

Сүүлд нэмэгдсэн мэдээ